Er-Tunc Bilgisayar

MRP MRPII ERP Sistemleri Yazılımı

Ünvanı: Er-Tunc Bilgisayar

E-Mail: destek@ertuncltd.com

Gsm: (532)701 8976

HAKKIMIZDA

Er-Tunc Kurumsal Çözümler Yazılım ve Danışmanlık, 1988 yılında küçük çapta yazılım projeleri üreten bir firma olarak kuruldu. 2000 yılına kadar değişik sektörlere yazılım üreten firmamız 2000 yılından sonra yalnızca MRP-MRPII ve ERP konusunda dört kişilik yazılım ekibi ile yazılımlarımızı geliştirmeye devam etmektedir.

Uygulama Sonucunda

Ne idik, Ne olduk?
Nasıl yapıyorduk, Nasıl yapıyoruz?
Ne ile yapıyorduk, Ne ile yapıyoruz?
Gibi karşılaştırmalı soruların doğru cevapları bulunabildiği gibi;
Nasıl yapmalıyız?
Ne ile yapmalıyız?
Ne Zaman yapmalıyız?
Sorularının da cevabı verilmiş olur.

YARATICILIK

Hızla ilerleyen endüstride, yaratıcılık bizim rekabet edebilmemizde en kritik olgudur. EES’nin AR-GE konusunda uzun dönemli yaklaşımı şudur: müşterilerimizin ihtiyaçlarını, ürettiğimiz ürün kalitesini ve maliyetini dikkate almak, bizim en iyi ürünü ve teknolojiyi pazara sunmamızı sağlayacaktır.

BÜTÜNLEŞME

Müşterilerimiz için ne etikse ve doğruysa biz orada bütünleşmekteyiz. Gayretli fakat adil rekabet ediyoruz.

Bilgi Sistemleri

Herhangi bir işin yapılabilmesi için gereken teknik bilgi, tecrübe ve becerilerin bir potada eritilmesi ile, sebep ve sonuç ilişkilerini kurarak, bilimsel temellere dayalı; her türlü aktarılabilir öğretiyi kuran, geliştiren, yönetim sistemlerine bilgi sistemleri adı verilmektedir. Amacı; işletmelerde uygulanmakta olan her tür işin belirli bir sistem altında toplanması sonucunda, kurumsallaşmaya doğru adım atılmasını sağlamaktır. Kurumsallaşma süreci tamamlandıktan sonraki yönelim ise, işletmeye ait stratejik hedeflerin geliştirilmesini sağlamaktır. Bilgi Sistemlerinin içerdiği konular aşağıdaki gibidir:

1. Kalite Yönetim Sistemleri

2. MRP, MRP II Sistemleri

3. ERP Sistemleri

4. Üst Düzey Yönetim Sistemleri

5. Orta Kademe Yönetim Sistemleri

6. İnsan Kaynakları

7. Finans

8. Stratejik Planlama Sistemleri

9. Doküman Yönetimi

Hedeflerimiz

Mikro düzeyde işletme ve direkt olarak ülke kaynaklarının optimizasyonu için gerekli stratejik planlamanın ihtiyacı olan verilerin elde edilmesini sağlayan sistemleri tasarlayıp kurmaktır. Bu sistemleri kurmak için bilgi teknolojileri, yazılım ve elektronik cihazların hedefe en uygun olanlarının işletme bazında tasarlayıp en uygun şekilde kullanılmasını sağlamaktır. Günümüz ekonomisinde ve şartlarında duyulan en önemli ihtiyaç; kayıp kaynakların sisteme geri dönmesini sağlayarak katma değer yaratmak ve verimliliği arttırmaktır.

Değerlerimiz

Müşteri ihtiyaçlarına yönelik tüm teknolojileri üretmek ve kullanmak Müşteri odaklılık Sürekli gelişim için öğrenen organizasyon olmak Müşterilerimizin ihtiyaç duyduğu çözümleri en kısa sürede sağlamak Müşterilerimizin ve ülkemizin yararını gözetmek için yerli kaynak kullanımını arttırmak Anahtar teslim çözümler sunmaktır

Kurumsallaşma

İşletmenin, sektörel standartlara uygun, küreselleşmeyle paralel doğrultuda hareket kabiliyetine sahip, sadece üretim ve kalitesiyle değil insan kaynaklarıyla da ölçeklenebilir olması kurumsallaşmayı getirmektedir. Standartlara uygun olabilmesi için, kalite sistemlerine sahip olmalıdır. Küreselleşmeyle paralel olabilmesi için, içinde bulunduğu çağın gerçeğine uygun stratejileri izlemesi gerekmektedir. Üretim kalitesinin olabilmesi için, Bilgi Sistemine sahip olması gerekmektedir. İnsan kaynaklarıyla ölçeklenebilir olması için, çalışanlarının ve orta kademe yöneticilerinin gerekli alt yapı ve bilgi ile donatılmış olması gerekmektedir. Sonuç olarak aşağıdaki piramit oluşmaktadır:


MİSYONUMUZ

Özel tasarıma sahip, yüksek teknoloji kullanılan entegre çözümlerimizle müşterilerimizin verimlilik ve karlılıklarını yükseltmektir.

SERVİSLERİMİZ

HABERCİ

Zaman ve Koşula bağlı olarak ilgili kişilere E-Mail gönderir.

EDI SERVİSİ

ANA SANAYİDEN ELEKTRONİK OLARAK SİPARİŞ ALIR VE ELEKTRONİK OLARAK ASN (YOL STOK) BİLGİSİ GÖNDERİR

OTOMASYON SERVİSİ

MES sistemleri ile EES'nin entegrasyonunu sağlar

MUHASEBE ENTEGRASYON SERVİSİ

Açık veritabanı kullanan Muhasebe uygulamaları ile EES'nin entegre olmasını sağlar

GRAFİK RAPORLAMA SERVİSİ

Veritabanı bağımsız olarak sayısal verilerin değişik formatlarda grafik oluşturarak ilgili kullanıcılara rapor hazırlar

EES Hizmetler

İşletmeler satınalma, üretim, depolama ve satış fonksiyonlarında benzersiz değişimler gerçekleştirebildiği kadar rekabet edebilir. Tedarik zinciri yönetiminde atılacak her adım işletmelerin verimliliğini dolayısıyla karlılığını doğrudan etkileyecektir. Tedarik zincirindeki ana fonksiyonlara doğru bilgi girdisi ve bu fonksiyonların doğru analizi ancak otomasyon, dış sistem entegrasyon ve ERP araçlarının doğru birleşimi ile mümkün olur. EES, bu araçları müşterilerine güvenli ve denenmiş çözümler ile sunmakla kalmayıp, sektör ve kurum kültürüne yönelik müşteri özel geliştirmeler (trailor-made solutions) ile paket çözümler de üretir.

ERP (Kurumsal Kaynak Planlaması)

İşletmenizde her bir fonksiyon, insan ve proses etkileşiminde uçtan-uca birbirine bağlı operasyonlar içerir. Bu operasyonlar ne kadar görünür ve esnek ise işletmeniz o kadar başarılıdır. EES, ERP (Kurumsal Kaynak Planlaması) paketi ile işletme içinde ve dışındaki fonksiyonlarınızın kapsadığı operasyonları optimize etme şansı yakalayacaksınız. Müşterileriniz ve satıcılarınız ile işbirliği içersinde tedarik zinciri fonksiyonlarınızda katma değer üreten çözümlere ulaşırsınız.
EES ERP paketi şu ana fonksiyonları içerir:

01)Stok Kontrol
02)Teknik Hizmetler
03)Müşteri Sipariş Yönetimi
04)Üretim Planlama/MRP/İşemri
05)Tedarik Yönetimi
06)Kalite
07)Mal Sevkiyatı/Fatura
08)Maliyet/Depo Muhasebesi
09)Yardımcı İmalat(BTY)
10)Yönetim Raporları
11)Servis/Destek
12)Cari İşlemler
13)Proje Yönetimi
14)Muhasebe Entegrasyonu
15)Depo Yönetimi
16)Grafik Raporlama

OTOMASYON

İşletmenizdeki tedarik zinciri fonksiyonlardan en önemlilerinden birisi de üretimdir. Üretim, doğru satış siparişinin girilmesi ve doğru bir planlama ile birlikte tetiklenir. Üretim fonksiyonunun sonuçlarını ERP sisteminize işlemek çoğu zaman yeterli değildir, doğru işlenmediği sürece… EES, üretim kontrol sistemleri otomasyonu konusundaki tecrübesini sizler ile paylaşarak, elle (manuel) gerçekleştirilemeyecek tüm fonksiyonlarınızı destekler.


DIŞ SİSTEM ENTEGRASYONU

Mikro düzeyde işletme ve direkt olarak ülke kaynaklarının optimizasyonu için gerekli stratejik planlamanın ihtiyacı olan verilerin elde edilmesini sağlayan sistemlerle entergre olup ERP Sisteminin ihtiyaç duyduğu verilere hızlı bir şekilde ulaşarak katma değer yaratmak ve verimliliği arttırmaktır.

Müşterilerimiz

Hizmet verdiğimiz Müşterilerimizden Bazıları